Πλανογραμμα κατηγοριας μαλακτικών

Εκτεταμένο πρόγραμμα πλανογράμματος βάση category management.

  • Παρακολούθηση – διατήρηση εικόνας ραφιού.
  • Υλοποίηση σε Πανελλαδική κλίμακα.
  • Reporting.
  • Τοποθέτηση POP υλικού.