Ομάδα πωλητών τυχερών παιχνιδιών

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

  • Δημιουργία τμήματος πωλήσεων για τυχερά παιχνίδια ΟΠΑΠ (λαϊκό , κρατικό και σκράτς)
  • Περιοχές Αττικής και Θεσσαλονίκης
  • Χρήση τεχνολογίας ( ipad )
  • Reporting